www.tercera.nl
Inloggen
 
 
Overijssel.tercera-ro.nl

NIEUWS 13-12-2018
Tijdelijk deel van het omgevingsplan: hoe zit het nu?

Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van
rechtswege direct een omgevingsplan. Dit omgevingsplan bestaat uit een
tijdelijk en een nieuw deel. Het nieuwe deel is eerst nog leeg en het
tijdelijk deel bevat o.a. de vigerende bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en de bruidsschat.
lees
meer
...


meer nieuws