www.tercera.nl
Inloggen
 
 
Overijssel.tercera-ro.nl

NIEUWS 16-03-2018
Legessanctie en afschaffen actualisatieplicht

Om te zorgen dat gemeenten bestemmingsplannen actueel houden, is in de
huidige Wet ruimtelijke ordening de actualisatieplicht geïntroduceerd.
Als een bestemmingsplan niet binnen 10 jaar wordt geactualiseerd,
mogen gemeenten geen leges meer vorderen voor diensten die verband
houden met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld een
vergunningaanvraag...lees
meer
...


meer nieuws